TYLSIEN TÖIDEN SANKARI

AILIKKI tuo
TEKOÄLYn talousHALLINTOON

Anna Ailikin tiliöidä ostolaskut, jotta teillä taloushallinnossa vapautuu aikaa muuhun.

Ailikki on taloushallinnon tehonainen, jonka mielekkäimpiä työtehtäviä on ostolaskujen käsittely! Ailikki tiliöi laskuja nurisematta, sitä vauhtia kun laskuja järjestelmään saapuu. Ailikki taitaa yrityksen tilit ja kustannuspaikat, huomioi alvit ja muut laskulla tulevat tiedot. Ailikki kehittää osaamistaan ja oppii omista virheistään jatkuvasti. 

Tekoälykumppani palkka- ja taloushallintoon

AILIKIN HYÖDYT

1. Ailikki säästää työaikaa taloushallinnossa sekä yksiköissä

Ailikki tiliöi kymmeniä laskuja minuutissa, aina sitä mukaa kun ne saapuvat järjestelmään. Taloushallinto saa tiliöidyt laskut välittömästi kiertoon tarkastajalle, joka voi keskittyä tehtävänsäkin mukaisesti laskun tarkastamiseen. Tiliöinnin voi korjata ostolaskujen kierrätysjärjestelmässä, jos sille on tarvetta. 

2. Ailikki osaa yhdistellä tiliöintejä ja tekee tiliöinnit säännönmukaisuuksien pohjalta.

Ailikki käyttää tiliöinnin teossa sekä historiatietoja että laskulta löytyviä tietoja, kuten viitteitä, tuotenumeroa ja rivitietoja. Ailikki tekee jokaiselle tiliöintiriville oman ennusteen, mutta tekee ennusteille yhdistelyn ennen kirjaamista järjestelmään. Tällöin kirjanpitoon ei viedä tiliöintirivejä ns turhaan. 

3. Ailikki säästää silkkaa rahaa.

Ailikki käy läpi laskurivien arvonlisäprosentit, jotta alv-vähennyksiä ei jää yritykseltä saamatta. Ailikki osaa myös huomioida poikkeuksia alv-käsittelyssä, kuten laskennallisen veron palautukset esimerkiksi kuntien terveydenhuollon laskuissa.

Miten ailikki toimii?

Tekoälyyn perustuvat ratkaisut taloushallinnon prosesseissa ovat tätä päivää. Niin myös meidän Ailikki, tuo taloushallinnon veteraani, joka painaa pitkää päivää ostolaskujen parissa. Miten Ailikki sitten käytännössä työnsä tekee?

+

1. Integraatio ostolaskujen kierrätys-järjestelmään

Ailikki on järjestelmä-riippumaton ja se integroituu erilaisiin ostolaskujen kierrätys-järjestelmiin. Tärkeintä on, että Ailikki pääsee ohjelmallisesti käsiksi niin uusien kuin käsiteltyjen ostolaskujen tietoihin sekä Ailikin tulee pystyä kirjaamaan tiliöintitiedot järjestelmään. 

2. Laskun tietojen lukeminen

Kun uusi lasku saapuu järjestelmään Ailikki lukee läpi koko laskun sisällön, kuten toimittaja- ja asiakastiedot, viitteet, tuotenumerot sekä laskun riviselitteet. Laskun tiedot auttavat Ailikkia tiliöintien päättelyprosessissa.

i

3. Historiatietojen läpikäynti

Ailikki kouluttaa jatkuvasti itseään kirjanpitovalmiilla, tiliöityjen laskujen tiedoilla. Ailikki pystyy hyödyntämään tiliöinneissä huomaamiaan kaavamaisuuksia tiliöintejä tehdessään.

l

4. Tiliöintien ennustaminen

Ailikki tekee jokaiselle laskulle tiliöintiennusteen perustuen laskun tietoihin ja , jonka se kirjaa asiakkaan ostolaskujärjestelmään.  Lisäksi Ailikki jättää jokaisesta tiliöimästään laskusta arvionsa tiliöinnin oikeellisuudesta viestikenttään.

Yhden ostolaskun käsittely maksaa yritykselle keskimäärin 16€.

Ailikin avulla voitte säästää käsittelykustannuksista jopa 70%.

toiminnallisuudet

Ailikki osaa tiliöidä yksi- tai monirivisiä laskuja ja tehdä tiliöintirivien yhdistelyt, jotta kirjanpitoon ei viedä liikaa rivitietoja turhaan.  Ailikki pystyy tiliöintiriville kirjaamaan tilin, summan ja alv-koodin lisäksi myös muita laskentakohteita kuten kustannuspaikan ja alatilin. Ailikki jättää jokaisesta käsittelemästään ostolaskusta asiakkaalle viestikenttään arvionsa ennusteen oikeellisuudesta, jolloin asiakas voi keskittyä ennusteiden tiliöinteihin.

Lisäksi Ailikilta luonnistuu laskulle tarkastajan ja hyväksyjän tietojen ennustaminen, jotta lasku saadaan kiertoon nopeasti ja oikeille henkilöille.

N

Tiliöintirivien ennustaminen ja luominen automaattisesti asiakkaan ostolaskujärjestelmään

Tiliöintirivien yhdistely

Arvion jättäminen ennusteen oikeellisuudesta viestikenttään

f

Erilaisten laskentakohteiden ennustaminen

Tarkastaja- ja hyväksyjätietojen ennustaminen

käyttöönotto

Ailikin käyttöönotto vie kalenteriaikaa 3-4 viikkoa, jos integraatio on toteutettu aiemmin samaan ostolaskujärjestelmään. 

Automaattisen ostolaskujen tiliöinnin käyttönotto

Integraation rakentaminen

Rakennamme integraation käyttämäänne ostolaskujärjestelmään. Ostolaskujärjestelmä voi olla teidän omakoneympäristössä, toimittajan pilvessä tai kolmannen osapuolen ympäristössä. Integraatio toteutetaan toimittajan tai IT-osastonne kanssa yhteistyössä.

Ostolaskujen automaattinen tiliöinti käyttöönotto

Ailikin kouluttaminen

Käymme läpi 0,5-1 vuoden ajalta saapuneet ostolaskut sekä niille tehdyt tiliöinnit. Puolet aineistosta hyödynnämme Ailikin kouluttamiseen ja toisella puolikkaalla testaamme, kuinka hyvin Ailikki on tiliöinnit oppinut. Asiakkaan kanssa käydään läpi lisäksi sovittujen dimensioiden tiliöinti, mahdolliset muut poikkeukset tai huomiot liittyen laskujen tiliöintiin. 

Automaattisen tiliöinnin käyttöönotto

Tiliöintien validointi

Asiakkaan kanssa käydään läpi testauksen tulokset ja mahdolliset muut huomiot, joita testauksessa on ilmennyt. Asiakas voi myös halutessaan seurata laskujen tiliöintiä 1-2 viikon ajan raporttien avulla ennen tuotantokäytön aloitusta. Tällöin tiliöintejä ei vielä kirjoiteta järjestelmään, mutta tiliöinti-ennusteet saapuville laskuille tehdään päivittäin.

Ailikki käyttöönotto

Tuotantokäyttö

Ailikki tekee tiliöinnit ostolaskujärjestelmään ostolaskujen saapuessa. Sykli sovitaan etukäteen asiakkaan kanssa. Ailikki merkitsee tiliöinnin lisäksi myös viestikenttään oman arvion ennusteen oikeellisuudesta. 

kiinnostuitko ailikista?
pyydä 15 min esittely!

Ota yhteyttä ja kerromme mielellämme Ailikista lisää. Katsotaan olisiko Ailikki sopiva lisä teidän taloushallinnon tiimiin!

14 + 3 =