LISÄÄ ÄLYÄ LIIKETOIMINTAAN Tiedolla johtamisella

 

SIIRRY HISTORIAN RAPORTOINNISTA TIEDOLLA JOHTAMISEEN

Yrityksiin kerääntyy sähköisten järjestelmien ansiosta kasapäin dataa, mutta sitä ei vielä osata hyödyntää oikein. Lähtökohtaisesti jo historiaan perustuva raportointi on vaikeaa, miten sitten kun katseen ja sen myötä raportoinnin tulisi kääntyä enemmän tulevaisuuteen?

Tiedättekö, mitkä asiakkaistanne ovat aidosti kannattavia? Kuinka voitte mitata projektien vaikuttavuutta? 

 

 

 

KÄYTÄNNÖN ESTEITÄ TIEDOLLA JOHTAMISELLE

1. Yrityksellä ei ole kovinkaan selkeätä kuvaa omista raportointitarpeista

Raportointijärjestelmää hankkiessa, yritys harvoin tarkalleen tietää omia tarpeitaan. Yrityksessä voi olla tarve yhdistellä tietoja, mutta vielä ei ole selkeää kuvaa, minkälaisia uusia mittareita halutaan rakentaa. Nämä asiat yleensä kirkastuvat, kun ensimmäisiä raportteja päästään käyttämään. Olisikin hyvä, jos yritykset lähtisivät liikkeelle kevyesti ja ketterästi myös raportoinnin suhteen. 

2. Tietojen yhdistely on haastavaa

Joka järjestelmässä on kasa vakioraportteja, joita yritykset pyrkivät hyödyntämään päätöksenteossa. Ilman erillistä raportointiratkaisua eri raporttien yhdisteleminen on hidasta ja yleensä kokonaan käsityötä. Tietoja yhdisteltäessä pitää myös ymmärtää, mitä yhdistetään ja miten yhdistäminen vaikuttaa dataan. On helppo saada aikaan virheellistä raportointidataa, jos yhdistämisessä tapahtuu logiikkavirhe.

3. Dataan ei luoteta tai tieto on vaikeasti saatavilla

Useasti törmäämme myös ongelmaan, että kerättyyn tietoon ei luoteta. Sen koetaan olevan virheellistä tai siinä on muuten puutteita. Lisäksi tietoa on haastavaa saada ja se saattaa olla saatavilla vain muutamille henkilöille organisaatiossa, vaikka dataa pitäisi hyödyntää laajasti eri yksiköissä.

4. Raportointijärjestelmää ei osata käyttää

Raportointijärjestelmissä markkinoidaan olevan paljon mahdollisuuksia, mutta käytännössä käy usein niin, että uudet raportit ja mittarit joudutaan tilaamaan toimittajalta räätälöintinä. Käyttöliittymät ovat vaikeaselkoisia ja konfigurointi on hankalaa. Tämän vuoksi raportit jäävät usein kehittämättä ja vajaakäyttöisiksi.

Taloushallinnon automatisointi sisäiseen tarkastukseen

Power BI:lla kohti parempia päätöksiä

Power Bissa tietojen yhdistely on helppoa. Tutustu ja ihastu!

 Palvelevatko teidän nykyiset rapotointivälineet   liiketoiminnan tarpeita?

Ota yhteyttä, niin katsotaan kuinka voimme olla avuksi! 

8 + 2 =