lisää automaatiota TALOUSHALLINTOon

 

Tekoälykumppani taloushallintoon

TALOUSHALLINNON AUTOMATISOINTI VAPAUTTAA TYÖAIKAA JA NOSTAA TYÖN MIELEKKYYTTÄ

Taloushallinnossa on edelleen paljon manuaalisia toimenpiteitä, joita asiantuntijat suorittavat toistuvasti. Ostolaskujen tiliöinti, vertailut, tarkistukset ja johdolle tehtävä tietojen keruu ja raportointi tarkoittaa usein käsitöitä taloushallinnon asiantuntijoille. Nämä työt vievät aikaa kehittämiseltä, analysoinnilta ja asiakaspalvelulta. Vähenevät henkilöresurssit ja jatkuva aikataulupaineet väistämättä johtavat uusien arkea helpottavien ratkaisujen etsintään myös taloushallinnossa.

 

 

 

Taloushallinnon tehtävät

01

Ostolaskujen tiliöinti

Ostolaskujen käsittely tiliöintineen ja kiertoonlaittoineen on yksi taloushallinnon aikaavievistä toistuvista tehtävistä, joka on automatisoitavissa tekoälyn avulla.

Ostolaskujen automaattiseen tiliöintiin tekoälyä
Taloushallinnon automatisointi sisäiseen tarkastukseen
02

Sisäinen tarkastus - TULOSSA!

Etenkin julkisella puolella sisäinen valvonta on tärkeä osa taloushallinnon tehtäviä, missä tietoa vertaillaan talous- ja asianhallinnan järjestelmien välillä. Tarkistusta tehdään yleensä käsin pistokokeina ja automaattinen seuranta jää usein puuttumaan.
03

Tarkastuslista - TULOSSA!

Automaattiset tarkastuslistat taloushallinnon käyttöön minimoimaan virheiden mahdollisuutta. Esimerkiksi kirjanpidon vienneistä havaitut poikkeamat voidaan nostaa tarkastuslistalle asiantuntijan validointia varten.

 

Tarkastuslista taloushallinnon automatisointiin

Mitä automatisoitavaa teidän talousprosessista löytyy?

Etsimme jatkuvasti uusia ideoita, kuinka voimme tehdä asiakkaidemme päivittäisestä taloushallinnosta helpompaa. Kerro meille missä teillä kenkä puristaa, niin katsotaan kuinka voimme olla avuksi!

10 + 5 =