työtodistusten käsittelyn automatisointi kunnissa

työtodistukset vaikuttavat palkanlisiin

Etenkin julkisella sektorilla ja kunnissa työtodistuksilla on tärkeä rooli uuden työntekijän palkan määräytymisessä ja kokemuslisähakemuksia käsitellään palkkahallinnossa jatkuvasti. Työtodistuksista viedään palkanlisään vaikuttava, hyväksytty työkokemus palkkajärjestelmään. Tämä voi tarkoittaa kymmenien työkokemusrivien kirjaamista yhdelle työntekijälle. Tämä on erittäin aikaa vievä työtehtävä, josta moni palkanlaskija mielellään myös luopuisi.

Työtodistuksissa tyyli on vapaa ja työtodistus voikin tulla missä muodossa tahansa palkanlaskentaan. Palkanlaskija tulkitsee jokaisesta työtodistuksesta tarvitsemansa tiedot palkkajärjestelmään, näitä on mm. ammattinimike, palkanlisän tyyppi, työssäoloaika ja lomaoikeus.

 

Ota ensio nopeuttamaan työtodistusten käsittelyä palkkahallinnossa!

Ensio tietokoneella palkkahallinnon automaatio

Ensio käsittelee saapuvan materiaalin nopeasti ja tehokkaasti, oli kyse sitten pdfistä, kuvista, word-dokumenteista tai skannatuista papereista. Olisiko Ensio teille sopiva lisäys palkkahallinnon tiimiin?

Kaipaatko automaatiota
työtodistusten

käsittelyyn?

Ota yhteyttä ja katsotaan, kuinka teidän palkkahallinnon työkuormaa olisi mahdollista pienentää.

12 + 11 =